Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw Covid-19 przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków, w tzw. etapie "0" zaszczepieni zostaną pracownicy służb medycznych w 509 tzw. szpitalach węzłowych. Ich listę wraz z numerami telefonów i adresami mailowymi koordynatorów szczepień dostępne są tutaj >>.

Pierwotnie termin na zgłaszanie pracowników do szpitali węzłowych właściwych ze względu na lokalizację placówki był wyznaczony na 20 grudnia. W weekend Ministerstwo Zdrowia wydłużyło go o tydzień, do poniedziałku 28 grudnia.  Zwiększyła się też liczba uprawnionych do szczepień. W etapie "0" mogą się też zaszczepić pracownicy niemedyczni, miejskich ośrodków pomocy społecznej, wolontariusze, studenci medycyny, a także pracownicy administracyjni izb lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów. Osoby, które nie skorzystają z tej możliwości, będą mogły się zaszczepić w etapie 1 na zasadach ogólnych. Ten ma ruszyć w drugiej połowie stycznia.

 

Kogo można zgłosić w etapie "0"

W tzw. etapie „0” uprawnieni do szczepienia w szpitalach węzłowych są (stan na 18.12.2020 r.):

  • pracownicy szpitala węzłowego,
  • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
  • pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej,
  • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
  • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
  • osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,
  • personel niemedyczny, czyli administracyjny, pomocniczy (bez względu na formę zatrudnienia), również wolontariusze, stażyści itp. tych placówek.

Do 28 grudnia trwa także zbieranie list personelu i pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych. Do tego terminu na szczepienie mogą zgłaszać się również pracownicy uzdrowisk i szpitali niewęzłowych (np. onkologicznych). Dotyczy to również personelu niemedycznego. Jak wyjaśnia MZ zaszczepić w etapie "0" mogą się również: pracownicy księgowości w szpitalu, ale także pracownicy firmy współpracującej z placówką medyczną np. dostawcy czy pracownicy ochrony. 

Kto przesyła zgłoszenia do szpitali węzłowych, a kto przez aplikację gabinet.gov.pl

Proces zbierania zgłoszeń powinien zorganizować kierownik podmiotu, w którym pracownicy wyrazili chęć zaszczepienia się, a następnie przekazać zgłoszenia do właściwego szpitala węzłowego Szczegółowe informacje o zasadach zgłaszania podają na swoich stronach internetowych szpitale węzłowe. Przykładowo zgłoszenie do  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie ma zawierać: nazwę i adres podmiotu, REGON, dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu) oraz numery PESEL zgłaszanych pracowników, a także skany zgód na przetwarzanie danych osobowych. Oryginał zgody pracownik kierującej placówki medycznej ma dostarczyć do punktu szczepień w SPSK nr 4 w dniu szczepienia, gdzie zostanie zarchiwizowana. Jak zaznacza NFZ szczepienie w ZOL-ach, uzdrowiskach i szpitalach niewęzłowych będzie zorganizowane na miejscu, w tych placówkach. I w tym przypadku, kierownik przekazuje zgłoszenia personelu własnego i zgłoszonego personelu z innych placówek (w przypadku szpitala węzłowego) do Centrum e-Zdrowia poprzez aplikację gabinet.gov.plJak to zrobić dokładnie, resort nie podaje.

Jak działa szpital węzłowy?

Szpital węzłowy tworzy dwie  listy chętnych na szczepienie. Jedna  obejmuje pracowników tego szpitala, druga osoby z podmiotów, które zgłosiły osoby do zaszczepienia. Następnie  szpital ustala grafik szczepień w oparciu o informacje na temat dostaw szczepionek pozyskane z Agencji Rezerw Materiałowych. Szpital przeprowadza szczepienia oraz umówienie terminu podania drugiej dawki szczepionki.