Szczepienia przeciwko grypie są jedną z podstawowych i najbardziej skutecznych metod zapobiegania epidemii tej choroby. Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochronnych (ACIP) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zalecają szczepienia przeciwko grypie wszystkim osobom, które ukończyły 6. miesiąc życia.

Tymczasem, w Polsce na grypę szczepi się zaledwie 2-3% osób. Jak mówi lek. med. Wojciech Pacholicki, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, „największą grupą ryzyka są osoby starsze i przewlekle chore”. Warto pomyśleć również o dzieciach, które, oprócz tego, że same chorują, często zarażają, np. swoich dziadków.

Najlepszym miejscem, by się zaszczepić, jest przychodnia lekarza rodzinnego. Tak twierdzi specjalista medycyny rodzinnej, Wojciech Perekitko z Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Wyjaśnia, że „lekarze rodzinni zostali w tym celu specjalnie przeszkoleni, mają do dyspozycji odpowiednio wyposażone Punkty Szczepień oraz posiadają najpełniejszą wiedzę na temat pacjenta, co sprawia, że trafnie ocenią, w jakim okresie należy wykonać szczepienie, jakie są do tego wskazania i przeciwwskazania”.

Źródło: www.federacjapz.pl