Coraz częściej dotyczy to nie tylko dużych korporacji, ale również małych i średnich przedsiębiorstw. Zaletą wprowadzenia systemu compliance jest lepsza ochrona przed utratą reputacji, mniejsze ryzyko wystąpienia przestępstw i nadużyć oraz ściśle z tym powiązanego ryzyka kar ze strony organów państwa. System zarządzania zgodnością wpływa też na poprawę postrzegania firmy przez jej otoczenie rynkowe, kontrahentów, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy i klientów. 

Według Rzeczpospolitej za kilka lat potencjalny inwestor czy kontrahent, zanim zasiądzie do stołu rozmów, sprawdzi nie tylko giełdowy indeks firm odpowiedzialnych, ale poprosi swojego partnera także o wykazanie się sprawnie funkcjonującym systemem compliance, np. certyfikowanym przez ISO. Będzie to dawało pewność, że partner jest odpowiedzialny i rzetelny.

Cały artykuł www.rp.pl

Na temat GRC czytaj także: 

GRC ważne również dla placówek medycznych >>>

GRC: zarządzanie ryzykiem i kontrola zgodności coraz ważniejsze >>>

GRC: skuteczna kontrola ryzyka wpływa na wyniki finansowe i rozwój >>>