Pierwsza z placówek otrzyma 1,9 mln zł, druga – 1,7 mln zł i dzięki tym środkom sfinansuje zakupy sprzętu medycznego i adaptację pomieszczeń szpitalnych.

Dyrektorzy obu placówek medycznych podległych regionalnemu samorządowi zwrócili się do zarządu województwa o  dofinansowanie zaplanowanych na 2017 rok zadań inwestycyjnych.  Polegają one przede wszystkim na wymianie wyeksploatowanego już sprzętu i aparatury medycznej. Ponieważ szpitale nie są w stanie sfinansować tych inwestycji z własnego budżetu, ich dyrekcje zwróciły się finansowe wsparcie do samorządu województwa – jako organu założycielskiego.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii 1,9  mln zł przeznaczy na dofinansowanie zakupu aparatu RTG typu ramię „C”, którego koszt wynosi 300 tys. zł, wymianę myjni łóżek w Centralnej Stacji Łóżek za 650 tys. zł, zakup myjni – dezynfekatora dla Centralnej Sterylizacji za 200 tys. zł oraz wymianę agregatu wody lodowej. Obecnie używany jest już mocno wyeksploatowany, a jego naprawa nieopłacalna - na zakup nowego sprzętu zarząd województwa  przeznaczył 750 tys. zł.

Dotacja w wysokości 1,7 mln zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze  przeznaczona będzie na zakup respiratorów do domowej wentylacji mechanicznej, aparatu RTG typu ramię „C” (używany na bloku operacyjnym aparat RTG jest już całkowicie wyeksploatowany i wymaga wymiany), stołu operacyjnego do zabiegów torakochirurgicznych  oraz lampy na salę torakochirurgiczną – dotacja na te cele to  810 tys. zł.

 

 

Z przekazanych z budżetu samorządu województwa pieniędzy szpital wykona także adaptację pomieszczeń po oddziale anestezjologii i intensywnej terapii na potrzeby działu endoskopii za 740 tys. zł i na tzw. wkład własny w wysokości 150 tys. zł do zakupu aparatury i sprzętu medycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

W ramach tego programu Szpital Św. Rafała od 2016 roku realizuje zadanie pod nazwą „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca”. Już w 2016 roku szpitalowi udało się zakupić sprzęt o wartości 1,7 mln zł ( w tym 1,3 mln to dotacja z Ministerstwa Zdrowia). W 2017 roku dyrekcja planuje doposażenie placówki w aparaturę o wartości prawie 800 tys. złotych.  Dotacja o przyznaniu której zdecydował właśnie zarząd województwa będzie koniecznym tzw. wkładem własnym szpitala do tego zakupu.  

 

Źródło: www.sejmik.kielce.pl