Kampaniami informacyjnymi zostanie objętych ponad 14 tysięcy mieszkanek województwa świętokrzyskiego. Efektem tych działań ma być większa liczba kobiet zgłaszających się na badania przesiewowe pod kątem obu nowotworów.

Programy będzie realizowało Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

- Celem projektu jest wykreowanie zwyczaju regularnego badania się kobiet. Przeprowadzone akcje mają zachęcić do robienia badań w zakresie wykrywalności raka piersi i raka szyjki macicy oraz podnieść świadomość kobiet oraz ich partnerów na temat chorób nowotworowych i zdrowego stylu życia – zaznaczył marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

- Jest to zadanie, które dla nas jest wyzwaniem na wiele lat, dlatego bardzo się cieszymy, że mamy teraz materialne podstawy, by badania prowadzić w sposób skoordynowany, zgodnie z najwyższymi standardami wiedzy onkologicznej – mówi Stanisław Góźdź, dyrektor ŚCO. – Mamy nowoczesne Centrum Onkologii oraz znakomitych specjalistów, jednak brakuje nam jednego – świadomości naszego społeczeństwa, aby chciało dbać o swoje zdrowie. To jest największy i najtrudniejszy problem do rozwiązania – pacjent musi się zgłosić we wczesnym stopniu zaawansowania choroby nowotworowej. Dzisiaj niestety 75 procent pacjentów, których do nas trafia, to są osoby w 3. i 4. stopniu zaawansowania, ich szansa na wyleczenie z tego tylko względu maleje – zaznacza.

W ramach kampanii odbędą się seminaria edukacyjne, mające za zadanie podniesienie świadomości kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Spotkania będą organizowane także dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, władz lokalnych, organizacji pozarządowych, parafii, NGO oraz lokalnych autorytetów w zakresie chorób nowotworowych oraz spotkania informacyjno-edukacyjne dla mężczyzn.

Ważnym element programu jest także  dostęp do badań mammograficznych i cytologicznych. Dlatego też poza cytomammobusem, który ŚCO już posiada będzie zakupiony cytobus, który wraz ze specjalistami będzie jeździł po województwie świętokrzyskim. Gminy odwiedzą lekarze ŚCO Małgorzata Biskup – koordynator projektu w zakresie raka piersi, Leszek Smorąg koordynator projektu w zakresie raka szyjki macicy oraz Dorota Węglińska – koordynator mobilnej pracowni badań diagnostycznej. Pierwsze spotkania oraz badania rozpoczną się na przełomie kwietnia i maja br. i potrwają do końca 2019 roku.

 

Źródło:www.sejmik.kielce.pl

 [-OFERTA_HTML-]