Konkurs został ogłoszony w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016. W tegorocznym budżecie województwa na wsparcie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu zwalczania narkomanii zarezerwowane zostało w sumie 260 tys. złotych (odpowiednio 200 i 60 tys. zł). 

Na konkurs wpłynęło w sumie 77 ofert, w tym:  62 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz 15 z zakresu zwalczania narkomanii. Jednak, jak podczas obrad zarządu informowała Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, duża część zgłoszonych wniosków zawierała błędy formalne, które wykluczały możliwość udzielania dotacji.  

Ostatecznie komisja konkursowa rekomendowała do dofinansowania 27 przedsięwzięć. Pieniądze trafią między innymi do Polskiego Związku Niewidomych – Okręg Świętokrzyski na organizację cyklicznych treningów aktywności społecznej, sportowej i turystycznej dla osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 60+ i ich opiekunów (dotacja 9 tys. zł), do Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii na współfinansowanie spotkań z psychologiem oraz zajęć na basenie (5 tys. zł), z kolei 8 tys. zł dotacji otrzyma Caritas Diecezji  Kieleckiej, która zaplanowała organizację festynów oraz wyjazdów edukacyjno – rekreacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Czytaj: Minister rodziny zatwierdziła program wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi>>>


W ramach działań edukacyjnych z ratownictwa medycznego adresowanych do dzieci i młodzieży kwotą 20 tysięcy złotych Zarząd Województwa wesprze Chorągiew Kielecką ZHP, która przygotowała V Świętokrzyskie Manewry „PePe się szkoli”. W ramach projektu zaplanowane zostały szkolenia dla 150 uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w formie 3-dniowych terenowych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego.  

W rozstrzygniętym konkursie zarząd województwa rozdysponował ostatecznie 159 tys. zł. – na zadania dotyczące ochrony i promocji zdrowia oraz 44, 5 tys. zł. – na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.  

Pozostałe kwoty (odpowiednio 41 i 15,5 tys. zł)  zostaną podzielone w kolejnym, uzupełniającym konkursie dla sektora NGO na wsparcie przedsięwzięć z tego samego zakresu.

Dowiedz się więcej z książki
Zagrożenia zdrowia publicznego. Część 3. Naukowe podstawy promocji zdrowia
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł