Lubuskie Centrum Ortopedii im. dra Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. to jednostka, która powstała w wyniku przekształcenia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego SP ZOZ w grudniu 2015 roku. 

Jednostka ta jest jednym z najdłuższej działających szpitali ortopedycznych w Polsce. Lecznica wyspecjalizowała się w leczeniu narządu ruchu, zapewnia kompleksowe usługi, także w zakresie rehabilitacji. W LCO lekarze wykonują skomplikowane operacje kręgosłupa, replantacje stawów biodrowych i kolanowych – przy użyciu wysokospecjalistycznego sprzętu.

Placówka od kilku lat stale zwiększa kontakt z NFZ. Pod koniec grudnia 2015 roku miał on wartość prawie 20 mln zł. W ostatnim czasie znacząco poprawiła się sytuacja finansowa szpitala – jednostka przestała się zadłużać, a wynik jest dodatni. Do tej pory placówka – pomimo wysokiego kontaktu – miała niewykorzystany potencjał. Dopiero przekształcenie w spółkę pozwoliło jednostce ubiegać się o realizację dodatkowych świadczeń.

Strategia rozwoju Centrum zakłada nie tylko likwidację barier „niemedycznych”, ale przede wszystkim poważne inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Jednym z priorytetów ma być wymiana sprzętu i doposażenie w nowe urządzenia. W planie jest między innymi zakup rezonansu magnetycznego oraz doposażenie kolejnego bloku operacyjnego. 

Najpoważniejszym przedsięwzięciem będzie adaptacja tzw. „zamku świebodzińskiego”. Zamek przylega bezpośrednio do ścian szpitala. Gmach ten popadł w ruinę, bo od ponad 35 lat nie był użytkowany. Zaadaptowanie jego wnętrz nie tylko pozwoli na wydobycie dawnego blasku tej nieruchomości, ale przede wszystkim pozwoli na zwiększenie liczby łóżek w placówce i rozwinięcie działalności medycznej. Prace wymagają nadzoru konserwatora zabytków. 

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja dotycząca adaptacji zamku. Koszty wszystkich inwestycji zawartych w Strategii zostały oszacowane na ponad 32 mln zł, z czego aż w 30 procentach pochodzić mają ze środków własnych LCO.

Źródło: www.lubuskie.pl