Kolejnym niezbędnym krokiem jest wysłanie do oddziału wojewódzkiego Funduszu poprzez portal elektronicznego wniosku o nadanie uprawnień lokalnego administratora. Tym samym administratorzy uzyskają możliwość odnowienia w portalu na następne 3 lata uprawnień wybranym przez siebie operatorom.

Brak odnowienia uprawnień lokalnego administratora i operatora spowoduje brak możliwości weryfikowania uprawnień za pomocą usługi eWUŚ w momencie upływu 3 lat od daty nadania tych uprawnień.

Czytaj: NFZ identyfikuje nieubezpieczonych>>>

Fundusz zaznacza też, że zgodnie z zasadami korzystania z usługi elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców, uprawnienia lokalnego administratora oraz operatora eWUŚ odbierane są przez Fundusz między innymi w przypadku utraty ważności dokumentu upoważniającego do korzystania z usługi eWUŚ, w zakresie niezbędnym do występowania do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń.

Dowiedz się więcej z książki
Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

Żeby widzieć komentarze musisz:

  • być zalogowanym do Facebooka
  • mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
  • korzystać z przeglądarki Chrome