Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin, jest ono przyznawane na okres jednego roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.spes.org.pl/stypendia

Stowarzyszenie SPES działa od 1986 roku. Jest pozarządową organizacją charytatywną. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek pomocy kryzysowej, realizuje szereg programów, między innymi pomocy prawnej i edukacji obywatelskiej.

Źródło : SPES