Środki przewidziane w ustawie będą przeznaczone na zakup sprzętu i aparatury dla podmiotów leczniczych, w szczególności w zakresie onkologii, pediatrii, chirurgii, jak również dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego, na doposażenie gabinetów profilaktyki w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i zakup pojazdów, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego (dentobusów).

Zgodnie z ustawą, w 2017 roku wyposażenie w określony sprzęt i aparaturę medyczną będzie finansowane z budżetu państwa w wysokości nie wyższej niż 281,8 mln zł.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Ze środków tych wojewoda przekazywał będzie jednostkom samorządu terytorialnego dotację na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w określony sprzęt medyczny. Dotacja może obejmować do 100 procent kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak nie więcej niż 6.700 zł na jeden gabinet. Jednostki samorządu terytorialnego mają 5 dni od dnia wejścia w życie ustawy na złożenie wniosku o dotację.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Źródło: www.prezydent.pl