Pytanie
 
Czy przychodnia działająca jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może przeznaczyć środki finansowe pochodzące z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na termomodernizację budynku, który jest własnością gminy?
 
Odpowiedź
 
Tak przychodnia - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może przeznaczyć środki na inwestycje/remonty budynków. 
 

Uzasadnienie
 
Środki pieniężne pochodzące z Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią podstawowe środki - źródło przychodu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W umowach nie ma żadnych zastrzeżeń, które uniemożliwiają wykorzystanie środków z Funduszu na remonty i inwestycje, tym bardziej, że przecież świadczenia udzielane są przy pomocy odpowiedniej infrastruktury.

Należy jednak zaznaczyć, że remonty i inwestycje mogą być finansowane ze środków dotacji - art. 114 i 115 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Gmina może przekazać środki w ramach wspomnianej dotacji na termomodernizację.
 
Czytaj inne komentarze tej autorki:

Prawo zamówień publicznych przy wartości zamówienia powyżej 30 tysięcy euro >>>

NIK może wszcząć kontrolę po skardze pacjenta >>>

Czy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej może ubiegać się o dotacje z budżetu samorządu terytorialnego? >>>

Kto powinien finansować remonty SP ZOZ-ów, jeśli podmiotami tworzącymi dla tych placówek są miasta lub gminy?>>>

 
Izabela Klisowska
Radca prawny. Od 2003 roku pracownik w Departamencie Polityki Zdrowotnej urzędu marszałkowskiego województwa dolnośląskiego, gdzie zajmuje się prawnymi aspektami restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej podmiotów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów podległych samorządom terytorialnym, były pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wydziału Realizacji Dochodów (2000-2003) oraz działu nadzoru nad szpitalami klinicznymi Akademii Medycznej we Wrocławiu (2004-2007). Od 2005 roku współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie, a od 2002 roku publikuje na łamach Gazety Samorządu i Administracji oraz Nowej Currendy.