Wyniki badania, w którym wzięły udział przedstawicielki 700 oddziałów w 110 placówkach województwa, przedstawiono podczas poniedziałkowej (30 marca 2015) konferencji prasowej w Katowicach. Zaproszono też na nią posłów i senatorów katowickiego okręgu wyborczego.

Z ankiety wynika, że przypadki jednoosobowych dyżurów zdarzały się według 40 procent ankietowanych częściej niż raz w tygodniu. 48 procent wskazało, że praca w tak nikłej obsadzie była z góry planowana, tylko w 9 procentach przypadków zdarzała się sporadycznie, w wyniku różnych wypadków losowych.

Czytaj: Zmniejsza się liczba pielęgniarek >>>

- Kto się zajmuje pacjentem, kiedy podczas jednoosobowego dyżuru pielęgniarka musi opuścić oddział, bo musi zawieźć pacjenta na rentgen czy iść po tlen? Z odpowiedzi wynika, że nikt, inny pacjent lub pielęgniarka wezwana z innego oddziału. Tak nie da się zapewnić opieki – powiedziała rzecznik zarząd regionu śląskiego OZZPiP Iwona Borchulska.

37 procent ankietowanych pielęgniarek i położnych otrzymuje polecenia wykonywania dodatkowej pracy, nie mieszczącej się w zakresie wykonywania zawodu. Wśród tych dodatkowych czynności były między innymi odpowiedzialność za monitoring obiektu, przywożenie tlenu z pomieszczeń technicznych, sprzątanie - z powodu braku salowych i sprzątaczek, wypełnianie dokumentacji za lekarzy, zamawianie diet i rozdawanie posiłków, obsługa centrali telefonicznej i faksu, kasy fiskalnej czy zewnętrznego laboratorium w zakresie przesyłania materiału do badań i poboru krwi pacjentom z zewnątrz.

Wśród problemów ankietowane pielęgniarki wskazywały też zbyt obszerną dokumentację, brak czasu dla chorego, duże obciążenie psychiczne i fizyczne, brak personelu pomocniczego, wykonywanie zleceń ustnych i wydawanych przez telefon, zbyt małe zatrudnienie pielęgniarek i położnych.

Jak ocenił sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Bartosz Szczudłowski, sytuacja pielęgniarek i położnych w Polsce jest coraz gorsza. Szybko ich ubywa, bo spora grupa nabywa uprawnienia emerytalne.
- Pojawia się swoista luka pokoleniowa, młode osoby nie są zainteresowane żeby wejść do zawodu, ponieważ nie jest atrakcyjny finansowo. W Polsce wskaźnik pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców wynosi 5,4, a w Czechach 8,1, w Szwajcarii, gdzie wskaźnik jest najwyższy - 16. Niepokojące jest to, że rośnie średnia wieku pielęgniarek – to obecnie 49 lat i położnych – 48 lat. W Polsce w perspektywie kolejnych 20 lat w systemie ubędzie prawie 100 tys. pielęgniarek i położnych - mówił Szczudłowski. 

Przedstawiciele pielęgniarskiego samorządu i związków zawodowych podkreślali też podczas konferencji, że wobec niskich zarobków i popytu na rynku, wiele pielęgniarek podejmuje dodatkową pracę – oprócz tej na etacie w macierzystej placówce, również na umowę-zlecenie w innej. Zwracali uwagę, że przepracowana pielęgniarka to potencjalne zagrożenie dla pacjentów, cierpi na tym także jej życie osobiste.

- W dużej większości pielęgniarki w województwie śląskim mają zasadniczą płacę na poziomie 2 tys. – 2,2 tys. zł. Osoby młode, wchodzące do systemu nie mają wysługi lat, jest więc duża grupa osób, która na rękę zarabia 1800 zł, są osoby które mówią, że 1600 zł – poinformowała przewodnicząca zarządu regionu śląskiego OZZPiP Krystyna Ptok.

W spotkaniu wzięli udział posłowie: Danuta Pietraszewska (PO), Maria Nowak (PiS), Grzegorz Tobiszowski (PiS), Jerzy Ziętek (niez.) oraz senator Czesław Ryszka (PiS).
- Całkowicie zgadzam się, że pielęgniarki są niedowartościowane, ta sytuacja się ciągnie od wielu lat. Swego czasu była próba ratowania wynagrodzeń w służbie zdrowia, zostały tam skierowane ogromne pieniądze. Niestety, okazało się, że lekarze nie byli z wami solidarni, zdecydowana większość tej kwoty trafiła do nich – powiedziała poseł Pietraszewska.

- Pielęgniarki i położne to grupa zawodowa, bez której społeczeństwo nigdy się nie obejdzie. Wynagrodzenie pielęgniarek musi być ujęte w systemie, tak jak lekarzy – dodała.

Spotkanie zorganizowane przez zarząd Regionu Śląskiego OZZPiP oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach było pierwszym z cyklu przeprowadzanych w ramach akcji informacyjnej spotkań z parlamentarzystami oraz przedstawicielami mediów regionu śląskiego, które w związku z porozumieniem o współpracy zorganizowały wspólnie obie organizacje.(pap)