Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przeznaczone zostanie ponad 23,5 mln zł na projekty związane z poprawą dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej, która w efekcie ma ułatwić pozostanie w zatrudnieniu lub ewentualny powrót do pracy po chorobie.

Zainteresowani mogą się już zapoznawać ze szczegółami naboru projektów, oferty będzie można składać od 27 listopada 2017 do 8 stycznia 2018 roku.

Środki te mogą otrzymać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (chyba, że te prowadzą działalność gospodarczą), warunkiem jest tylko, aby projektodawca lub partner prowadził działalność w obszarze świadczenia usług zdrowotnych na terenie województwa.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Propozycje projektowe powinny dotyczyć badań w zakresie nadwagi i otyłości, szkoleń i konsultacji z dietetykiem i psychologiem w zakresie przeciwdziałania nadwadze i otyłości, oznaczania stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej oraz działań informacyjno-edukacyjnych.

Z badań wynika, że osoby żyjące z nadwagą lub otyłością stanowią około 60 procent mieszkańców województwa śląskiego, dotyczy to grupy wiekowej 15 lat bądź więcej. To stawia region w niebezpiecznej, trzeciej pozycji w porównaniu do pozostałych w kraju.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego łącznie dysponuje kwotą około 200 mln zł na działania na rzecz poprawy dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu oraz powrót do pracy. Program przeciwdziałaniu nadwadze, otyłości i cukrzycy jest jednym z nich.

Obecnie trwają jeszcze prace nad przygotowaniem programów rehabilitacji w obszarach: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób psychicznych i zaburzeń zachowania, chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego i chorób układu oddechowego.

Ponadto RPO WSL finansuje również wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy, działań ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz działań zmierzających do przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalając im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.

Źródło: www.slaskie.pl