Pieniądze posłużą do zakupu wideogastroskopu, wideokolonoskopu oraz aparatu do badań USG. Wideogastroskop i wideokolonoskop posłużą do badań gastrologicznych wykonywanych na oddziale gastroenterologii, natomiast aparat ultrasonograficzny zostanie przeznaczony do wyposażenia oddziału intensywnej terapii i anestezjologii.

- Spośród wielu problemów, z jakimi boryka się szpital, są przede wszystkim te związane wyeksploatowanym sprzętem, niezbędnym do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktów z NFZ. - mówił do skierniewickch radnych dyrektor szpitala, Eugeniusz Furman. - Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie oszacowaliśmy na kwotę 3 mln złotych, dlatego każda pomoc jest niezwykle ważna. 

Pieniądze zostaną przekazane dla samorządu województwa łódzkiego, który jest organem prowadzącym placówkę, w formie dotacji celowej. Następnie w ramach tej kwoty zostaną zakupione urządzenia, które trafią do szpitala najprawdopodobniej na początku 2017 roku.

Szpital w Skierniewicach podlega samorządowi województwa łódzkiego. Placówka prowadzi 16 oddziałów (między innymi nefrologii, kardiologii, okulistyczny, laryngologiczny, obserwacyjno-zakaźny i SOR)  oraz zespół poradni specjalistycznych.

Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia ma wartość około 46 mln zł. 

Źródło: www.szpitalskierniewice.pl