Szpital kupił aparat EKG, defibrylator, holtery ciśnieniowe, kardiomonitory wraz z centralną monitorowania, materace przeciwodleżynowe, pomocy infuzyjne, głowicę do echokardiografu, ssaki elektryczne oraz system echokariograficznych badań wysiłkowych.

Dzięki zakupom sprzętu szpital wymienił wyeksploatowane wyposażenie na nowe. Może teraz wykonywać świadczenia związane ze stacjonarną opieką kardiologiczną oraz diagnostyką układu krążenia na wysokim poziomie.

Czytaj: Skierniewice: szpital wdraża rozwiązania telemedyczne>>>

Szpital w Skierniewicach prowadzi 16 oddziałów, w tym nefrologiczny ze stacją dializ, oraz zespół poradni specjalistycznych. W placówce działa laboratorium diagnostyczne oraz dział diagnostyki obrazowej, oferujący badania RTG, USG, mammografii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, a także pracownia endoskopii.

Pomimo reformy administracyjnej z 1999 roku, gdy Skierniewice przestały być miastem wojewódzkim i spadły do rangi miasta na prawach powiatu grodzkiego, szpital pozostaje nadal w randze wojewódzkiego. Obecnie podlega Marszałkowi Województwa Łódzkiego.