Senat obradował nad poprawkami do ustaw: o działalności leczniczej, o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nad niektórymi ponownie dyskutowali już posłowie.
PiS przeciwko ustawom zdrowotnym
14 kwietnia br. w Sejmie rozmawiano o poprawkach do nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Senat wprowadził ich ponad 60. Poparcie dla senackich poprawek zadeklarowały wszystkie kluby, z wyjątkiem Prawa i Sprawiedliwości. Jak stwierdził Czesław Hoc (PiS), szkoda, że „Senat odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone przez PiS, gdyż mogłyby one ustawę poprawić”. Hoc zadeklarował, iż „że jego klub będzie przeciwko proponowanym poprawkom, bo nie popiera całej nowelizacji”.
Co na to PO i SLD?
Z kolei sprawozdawca Komisji Beata Małecka-Libera (Platforma Obywatelska) apelowała do posłów o przyjęcie poprawek Senatu, jako, że „mają one gwarantować spójność stanu prawnego rozwiązań ustawy”. Pozytywnie o zmianach do ustawy o działalności leczniczej wypowiedział się także Marek Balicki z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wyrażając jednak ubolewanie, „iż nie zrobiono więcej, by uregulować także inne problemy szpitali”.
Senackie poprawki będą rozpatrzone w głosowaniu zaplanowanym na 15 kwietnia 2011 roku. Następnie ustawa trafi do podpisu Prezydenta.
Poprawki redakcyjne i doprecyzowujące
Senat wprowadził także poprawki do nowelizacji dwóch innych ustaw z pakietu zdrowotnego: ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Były to zmiany niewielkie – doprecyzowujące i redakcyjne.
Senat zaproponował m.in. by przepisy ustawy weszły w życie w terminie późniejszym (nie 1 maja 2011 r., a 1 lipca 2011 r.). Ponadto, poprawki dotyczyły likwidacji egzaminów państwowych dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz stażu medycznego (LEP i LDEP). Zamiast tego, „studenci medycyny będą zdawać Lekarski Egzamin Końcowy, studenci stomatologii – Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy”. Likwidacja stażu oznacza natomiast, iż „praktyka zawodowa będzie się rozpoczynała na VI roku studiów dla lekarzy oraz na V roku dla dentystów”.
W kwestii poprawek do nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Senat zaaprobował zmiany umożliwiające „dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za niewłaściwe leczenie, bez konieczności wstępowania na drogę sądową”.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.rynekzdrowia.pl, 14 kwietnia 2011 r.

Data publikacji: 15 kwietnia 2011 r.