Zabieg wykonał zespół neurochirurgów pod kierownictwem ordynatora Oddziału Neurochirurgii lek. Mariusza Banacha w Szpitalu św. Rafała w Krakowie.

Konkurs organizowany jest od 2006 roku. Laureaci wybierani są w drodze głosowania 19-osobowej kapituły, złożonej z przedstawicieli świata nauki, medycyny, polityków i dziennikarzy. Nagrody wręczane są w 4 kategoriach: Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia, Promocja Zdrowia i Profilaktyka, Skuteczne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia i Działalność na Rzecz Pacjenta.Konkurs jest organizowany przez czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia.

Dwa projekty zgłoszone przez Scanmed Multimedis w kategoriach „ zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów” oraz zarządzanie kapitałem ludzkim” zostały nominowane w tegorocznym konkursie Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia organizowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer.