Coraz więcej gmin finansuje programy profilaktyczne dla swoich mieszkańców. Od tego roku muszą mieć opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Samorządy inwestują w profilaktykę
Coraz więcej samorządów decyduje się na wprowadzanie programów profilaktycznych dla mieszkańców danego obszaru. Otrzymują na to pieniądze z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak niezależnie od tego przeznaczają też na te cele własne środki. Najczęściej organizowane są programy skierowane na profilaktykę raka piersi i macicy. Prowadzone są też szczepienia przeciwko wirusowi HPV, skierowane do nastolatek. Samorządy, które decydują się na zainicjowanie programów zdrowotnych, nie żałują tego kroku.
Opinia AOTM istotna, ale nie wiążąca
Od tego roku, zanim jednak program będzie mógł być wprowadzony, musi uzyskać opinię AOTM. Opinia ta nie jest jednak wiążąca, dlatego negatywne stanowisko Agencji nie oznacza, iż gmina czy powiat musi rezygnować z planowanych badań profilaktycznych. Opinię trzeba jednak mieć, gdyż jej brak „może oznaczać problemy w momencie rozliczania się samorządu przed regionalnymi izbami obrachunkowymi z wydatkowania pieniędzy z budżetu w danym roku”.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 7 października 2010 r.