Pieniądze na zakup samolotów będą pochodzić z Ministerstwa Obrony Narodowej. Między LPR i MON ma być zawarte porozumienie o współpracy. Tymi samymi samolotami LPR ma transportować także ciężko rannych żołnierzy z polskich kontyngentów do kraju.

Przetarg będzie realizowany w zakładzie zamówień publicznych przy Ministrze Zdrowia. – Tam będą prowadzone spotkania z oferentami – mówi Gałązkowski. - Istnieją tam odpowiednie warunki. Można nagrywać spotkania. W skład komisji przetargowej wejdą m.in. eksperci z LPR.

To jednak nie koniec dużych inwestycji w LPR. W piątek podpisano umowę między LPR i ministrem zdrowia o realizacji projektu dotyczącego budowy i modernizacji 10 baz LPR.

- To są wszystko elementy, które mają poprawić po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie to, aby ilość lotów mogła być zwiększona. Bez tego transportu, który potrafi dowieźć pacjenta do ośrodka ratunkowego, system ratownictwa nie działałby w Polsce tak, jak powinien. To jest kierunek, który będziemy wzmacniać, i chcielibyśmy, aby ten system ratownictwa w Polsce, w tym jego najważniejsza część, czyli LPR, był na najwyższym poziomie - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Projekt będzie podzielony na trzy etapy. W pierwszym powstaną nowoczesne bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS w Olsztynie i Lublinie oraz zmodernizowana zostanie baza w Płocku. Powstaną w nich hangary z torowiskiem pod elektryczną przesuwnicę pod śmigłowiec, stacja paliw, płyta przedhangarowa oraz zaplecze operacyjno-socjalne. W bazie w Płocku planowana jest rozbudowa budynku o nowe pomieszczenia medyczne, warsztatowe, pokoje wypoczynku oraz przebudowa stacji paliw.

Kupili noktowizory do lotów nocnych

80 proc. środków będzie pochodzić Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 20  proc. z MZ.

- Gdyby nie 20-procentowy wkład ministerstwa zdrowia Lotnicze Pogotowie Ratunkowe nie mogłoby sięgnąć po środki unijne – podkreśla Gałązkowski.

W drugim etapie projektu planowana jest budowa i doposażenie bazy HEMS w Bydgoszczy, Katowicach oraz rozbudowę bazy w Szczecinie i Białymstoku. W trzeciej przewiduje się budowę i doposażenie bazy HEMS w Warszawie oraz rozbudowę Stacji Obsługi Technicznej w Warszawie.

 

Realizacja projektu umożliwia wprowadzenie w nowowybudowanych bazach jednolitych standardu, zwiększenie użytkowania nowoczesnych śmigłowców, ale także wydłużenie dyżurów. Obecnie w kraju w czterech bazach (w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku) odbywają się dyżury całodobowe, a w 5  od godz. 7 do 20.

Minister zdrowia zapowiedział, że zostały już kupione także noktowizory do nocnych lotów. - Mam nadzieję, że teraz rozpoczną się szkolenia pilotów, a w przyszłym roku wszyscy piloci LPR będą przeszkoleni w lataniu nocnym z wykorzystaniem noktowizora – dodał Szumowski.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 68 mln zł. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe m.in. udziela pomocy w razie nagłych zachorowań i wypadków drogowych oraz transportuje pacjentów między placówkami.