Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów – powiedział marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, po podpisaniu umowy pomiędzy samorządem województwa a Uniwersytetem Rzeszowskim. Milion złotych dotacji przyznane zostało uczelni w związku z uruchomieniem kierunku lekarskiego, który rusza w Rzeszowie już 1 października 2015.

Powstanie kierunku lekarskiego na uniwersytecie to nie tylko prestiż dla uczelni, szansa dla młodych ludzi marzących o studiowaniu medycyny oraz perspektywa ściągnięcia do Rzeszowa kadry naukowej o najwyższych kwalifikacjach, ale także wielkie wyzwanie finansowo-inwestycyjne.

- To przedsięwzięcie nie wiąże się tylko z bieżącymi kosztami działania – na co przeznaczona jest ta dotacja, ale także koniecznością inwestowania, remontowania obiektów, zakupu aparatury, itd. W tych obszarach szukamy różnych możliwości pozyskiwania środków finansowych – powiedział rektor URz profesor Aleksander Bobko.

Dotacja w wysokości miliona złotych to nie jedyna pomoc ze strony samorządu dla uczelni. Za prawie 20 mln zł wsparcia przekazanego przez marszałka ze środków unijnych, na działce przekazanej także przez marszałka, powstaje w pobliżu szpitala wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie Zakład Nauk o Człowieku, który będzie bazą dydaktyczno–badawczą dla kierunku lekarskiego.

Na kolejnej, oddanej uczelni przez marszałka za 1 procent wartości działce przy ulicy Warzywnej, powstaje z kolei Przyrodniczo–Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, w którym będą działać nowoczesne laboratoria.

Ogółem na potrzeby rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 zostało przekazanych ponad 280 mln złotych.

Uczelnia czeka obecnie na wyznaczony limit studentów, którzy będą mogli rozpocząć w październiku 2015 roku naukę, a także uzupełnia wraz ze szpitalami kadrę profesorów oraz czeka na zakończenie inwestycji centrum badawczego i zakładu nauk o człowieku.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.podkarpackie.pl, stan z dnia 16 kwietnia 2015 r.