Środki na ten cel będą pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Inwestycja w szpitalu klinicznym w Rzeszowie dotyczy budowy nowego obiektu placówki, przeznaczonego na leczenie hematologiczne. Dzięki realizacji tego projektu podniesie się jakość i ilość świadczonych usług medycznych, zwłaszcza w zakresie leczenia schorzeń onkologicznych,. Celem projektu jest również zapewnienie kompleksowej i skoordynowanej opieki onkologicznej z uwzględnieniem leczenia powikłań. Usprawniony zostanie też proces diagnostyki i leczenia pacjentów.

Projekt w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 w Rzeszowie będzie realizowany do końca 2019 roku, jego wartość wynosi 42,7 mln zł, przy czym dofinansowanie z UE to kwota aż 36,3 mln zł.

- Szpital kliniczny będzie aplikował też do programów transgranicznych Polska-Białoruś-Ukraina oraz będzie startował w programach związanych z odnawialnymi źródłami energii i termomodernizacją – mówił podczas konferencji Stanisław Kruczek, członek zarządu województwa podkarpackiego, który zwrócił też uwagę, że szpital jest przygotowywany do przekazania Uniwersytetowi Rzeszowskiemu, co oznacza, że uczelnia, a nie samorząd województwa, będzie organem prowadzącym dla szpitala, co jest ważne i potrzebne w przypadku kształcenia kadry lekarskiej na Podkarpaciu.

 Natomiast inwestycja w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie obejmie rozbudowę i przebudowę budynku szpitala. W efekcie zostanie usprawniona komunikacja pomiędzy poszczególnymi klinikami, komórkami diagnostycznymi i niezbędnym zapleczem obsługi, które dzięki temu znajdą się w jednym miejscu. Zwiększy się także dostęp pacjentów między innymi do poradni chirurgii klatki piersiowej, poradni gruźlicy i chorób płuc, poradni alergologicznej i pracowni bronchoskopii.

- W planach mamy też modernizację oddziału pulmunologii i chemioterapii, który istnieje w naszym szpitalu, ale ma bardzo złe warunki, dlatego dobudowa ma znaczenie priorytetowe. Drugi ważny oddział będzie związany z chorobami płuc i gruźlicy, a trzeci z chirurgią klatki piersiowej. Myślimy też o fizjoterapii układu oddechowego – powiedział Wojciech Kądziołka, dyrektor obu placówek, który jednocześnie dodał, że dzięki połączeniu szpitali, uda się stworzyć na Podkarpaciu kompleksową diagnostykę leczenia chorób nowotworowych płuc, tak aby były w zakresie jednego szpitala.

Ten projekt będzie realizowany do połowy 2020 roku. Koszt całkowity projektu to 24 mln zł, natomiast dofinansowanie unijne wynosi 20,4 mln zł.

Źródło: www.podkarpackie.pl