Rzecznik Praw Pacjenta zwraca uwagę, że na podstawie obowiązujących przepisów pies przewodnik ma pełne prawo asystować osobie niepełnosprawnej we wszystkich miejscach użyteczności publicznej. Przepisy te obowiązują również w placówkach medycznych.

Wynika z tego, że osoby niepełnosprawne, korzystające z pomocy psa przewodnika, nie muszą informować instytucji publicznej o planowanych wizytach z wykorzystaniem zwierzęcia.

„Pies asystujący jest nieodzowny osobie niepełnosprawnej i korzystanie z jego pomocy jest niezbędnym ułatwieniem życia takiej osoby. Jest to niezbywalne prawo, które każda instytucja publiczna ma obowiązek przestrzegać” - przypomina Rzecznik w komunikacie na stronie internetowej.

Rzecznik radzi także, że w razie wątpliwości można wskazać, iż powyższe uprawnienia wynikają z przepisów nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.).

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.bpp.gov.pl, stan z dnia 4 sierpnia 2015 r.