Rzecznik w wystąpieniu wskazuje między innymi na brak oddziałów rehabilitacji geriatrycznej oraz na potrzebę poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczególnie na oddziałach szpitalnych innych niż geriatryczne.

Rzecznik proponuje rozważenie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu rozszerzenie świadczeń gwarantowanych o dedykowane oddziały rehabilitacji geriatrycznej. Bartłomiej Chmielowiec wnosi także o rozważenie propozycji wprowadzenia obowiązkowej konsultacji geriatrycznej seniorów leczonych na oddziałach innych niż geriatryczne.

W ocenie Rzecznika Praw Pacjenta należy zwiększyć dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych dla seniorów, szczególnie w zakresie kompleksowej opieki i wsparcia najstarszych pacjentów.

Również ze względu na starzenie się polskiego społeczeństwa opieka geriatryczna powinna być dostosowana do aktualnych i przyszłych potrzeb tej grupy osób – podkreśla Rzecznik.


Źródło: www.bpp.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]