Rzecznik Praw Dziecka konsekwentnie apeluje o działania międzyresortowe, mające na celu uregulowanie sytuacji chorych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-leczniczych.

Rzecznik wielokrotnie zwracał uwagę na niezrozumiałe postępowanie sądów, polegającego na orzekaniu o umieszczeniu dzieci w ZOL-ach z pominięciem pieczy zastępczej i apelował do ministra sprawiedliwości o zwrócenie szczególnej uwagi na ten problem podczas szkolenia i narad sędziów rodzinnych. Minister Sprawiedliwości wystosował w tej kwestii list do prezesów wszystkich sądów.

Zabezpieczenie praw dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych było głównym tematem spotkania, jakie Rzecznik Praw Dziecka zorganizował w lutym 2014 roku, oraz kolejnego, które odbyło się 3 kwietnia 2014 roku, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Rzecznik podkreślał, że w około 130 przypadkach sytuacja prawna dzieci, przebywających w tego typu placówkach, nie została właściwie uregulowania. W efekcie nikt nie czuje się do końca za nie odpowiedzialny.