Sytuacja w poszczególnych segmentach była zróżnicowana. Wartość leków refundowanych sprzedawanych w aptekach wyniosła 11,7 mld zł, co oznacza wzrost o 1,5 procenta w stosunku do roku 2016.

Wartość sprzedanych leków pełnopłatnych na receptę wyniosła 7,3 mld zł, czyli o 3,2 procenta więcej. W roku 2017 kupiono 295 milionów opakowań tych produktów, czyli o 2,4 procenta mniej niż w roku 2016.

Około 65 procent preskrypcji pochodziło od lekarzy POZ, medycyny rodzinnej i lekarzy chorób wewnętrznych. Około 9 procent wszystkich wydanych opakowań leków na receptę stanowiły preparaty z listy S, czyli takie, które zostały wydane bezpłatnie osobom po 75. roku życia.

Leki bez recepty kupiono w 2017 roku za 6,9 mld zł, dynamika rok do roku wyniosła 3,8 procenta, sprzedano 517 milionów opakowań leków bez recepty.

Sprzedane suplementy diety miały w roku 2017 wartość 3,8 mld zł, czyli o 3,6 procenta więcej niż w roku 2016. Za tę sumę nabyto 205 milionów opakowań tego typu produktów.

Natomiast segment kosmetyków zanotował w szacunkach PEX PharmaSequence spadek - 1,2 mld zł obrotu w 2017 roku to o 2 procent mniej niż w roku poprzedzającym. Także o 2 procent spadła liczba sprzedanych opakowań kosmetyków.

W porównaniu do roku 2016 cena przeciętnego produktu sprzedawanego w aptece w roku 2017 wzrosła o 4,4 procenta i wyniosła 18,4 zł.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Obrót statystycznej apteki w roku 2017 wyniósł 2,2 mln zł, o 2,8 procenta więcej niż w roku 2016. Średni obrót apteki sieciowej (składającej się z pięciu lub więcej aptek) był prawie dwukrotnie wyższy niż apteki niesieciowej. Przeciętna apteka sieciowa w grudniu 2017 roku miała obrót owartości 270 tys. zł, niesieciowa – 139 tys. zł.

W średniej aptece sieciowej robi zakupy niemal dwukrotnie więcej pacjentów niż w niesieciowej. Z danych z grudnia 2017 roku wynika, że przeciętnie w aptece sieciowej kupowało 5 tysięcy osób, w niesieciowej – 2,7 tysiąca.

W grudniu 2017 roku na rynku funkcjonowało prawie 400 sieci aptecznych skupiających niemal 45 procent aptek z około 15 000 funkcjonujących na rynku.

PEX PharmaSequence prognozuje w 2018 roku wzrost wartości rynku aptecznego w zakresie od 3 do 5 procent (licząc w cenach detalicznych dla pacjenta).

 [-OFERTA_HTML-]