W Rybniku część lekarzy nie zgodziła się na warunki, które zaproponowała im dyrekcja i chcą odejść. Jest to wynik uchwały Sądu Najwyższego z 6 listopada 2014, który uznał, że godziny pracy lekarzy z dyżurów można wliczać do podstawowego wymiaru czasu pracy.

Czytaj:  SN: dyżury lekarzy rozliczane w okresach tygodniowych >>>

Oznacza to, że jeśli lekarz nie wypracował 38 godzin w tygodniu, jakie wynikają z umowy o pracę, szpital mógł mu zaliczyć mu na poczet brakujących godzin z etatu  także te wynikające z dyżurów. Pomniejszało to honoraria za lepiej płatne dyżury.

Cały artykuł www.rp.pl