Pacjent wykluczony to pacjent, który ma utrudniony dostęp do diagnozy. Zbyt długo oczekuje na leczenie. Kolejki wynikają z faktu, że w Polsce leczenie nowotworów nie jest traktowane jako procedura ratująca życie. Celem kampanii przede wszystkim jest zwrócenie uwagi społeczeństwa i administracji państwowej na problemy tych pacjentów oraz dostarczenie im rzetelnej informacji dotyczącej możliwości uzyskania szybkiego dostępu do leczenia oraz realna pomoc prawna.
„W Polsce szacunkowo żyje 500 tys. ludzi z nowotworami. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że aż jedna czwarta z tych osób czeka w kolejkach. Powoduje to zaostrzenie choroby. Wszystkiemu winne są limity a przecież nowotwór nie poczeka. Kolejki do leczenia chirurgicznego, diagnostyki po leczeniu i dalej kolejki do kolejnej fazy leczenia” - mówi Jacek Gugulski, wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.
Kampania oparta jest na połączeniu sił Liderów organizacji pacjenckich z całej Polski. W 16 województwach, w zależności od miejsca zamieszkania, osoba chora będzie miała możliwość kontaktu z Liderem lokalnej organizacji, który będzie koordynował kontakt pacjenta z kancelarią adwokacką.
Patronat honorowy nad kampanią objęła Naczelna Rada Adwokacka oraz Rzecznik Praw Pacjenta.

Źródło:www.pacjentwykluczony.pl