3 listopada 2015 rozpoczęła się polska edycja akcji społecznej międzynarodowego ruchu Movember, którego głównym celem jest podnoszenie świadomości mężczyzn w zakresie profilaktyki raka jąder i prostaty. W ramach akcji propagowane jest szeroko pojęte dbanie o zdrowie mężczyzn i zwiększanie ich świadomości w tym zakresie.

Celem akcji jest ratowanie życia poprzez edukowanie mężczyzn, między innymi o grupach ryzyka, o tym jak badać się samemu i kiedy zgłosić się do lekarza (wcześnie zdiagnozowany rak jądra ma wyleczalność na poziomie 99 procent).

Symbolem akcji jest wąs, który mężczyźni zapuszczają cały listopad po to, by prowokować do dyskusji na temat zdrowia mężczyzn. Kobiety zaś często wspierają mężczyzn w podejmowaniu decyzji o wybraniu się do lekarza, dlatego też akcja kierowana jest również do kobiet.

W akcję włączają się barbershopy w całej Polsce. Ponieważ mężczyźni często nie są chętni do rozmawiania o swoich problemach natury intymnej, w ramach akcji spotkania odbywają się w tym typowo męskim otoczeniu, by zachęcać do nauki samobadania, edukować w zakresie profilaktyki nowotworowej.

Podczas konferencji prasowej 3 listopada 2015 zaprezentowano ogólnopolski spot promujący akcję i profilaktykę nowotworów dotykających mężczyzn. Zaprezentowano również materiały informacyjno-promocyjne akcji oraz zaproszono do kibicowania podczas „Biegu dla Jaj” na 10 km, który w ramach akcji odbędzie się 8 listopada 2015 w samym centrum Katowic.

Organizatorem akcji Movember Polska jest Fundacja „Kapitan Światełko”. Akcję w 2015 roku wspierają: firma Nationale-Nederlanden, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, IFMSA-Poland – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny Oddział Śląsk, Cyrulik Śląski, Beard Shop, Polski Wąs oraz ambasadorzy akcji - wąsacze.

Szczegóły akcji na: www.movember.org.pl

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Opublikowano: www.zdrowie.abc.com.pl , stan z dnia 4 listopada 2015 r.