W ramach kampanii powstał film „Leki to nie cukierki”. Podkreśla się w nim, że leków, choć z wyglądu przypominają cukierki, nie powinno się brać bez zgody i nadzoru rodziców lub osób dorosłych.

 

- Dzięki kampanii „Lek Bezpieczny oczami dziecka”, chcemy zapobiegać „lekomanii”, uzależnieniom, ewentualnym działaniom niepożądanym i interakcjom oraz zmniejszy przypadki zatruć lekami u dzieci" – podkreślała w czwartek dr n. farm. Magdalena Stolarczyk i dodała, że chcą, by poprzez edukację dzieci następowała również edukacja ich rodziców.

- Wierzę, że ta kampania korzystnie wpłynie na kształtowanie prawidłowych zachowań dotyczących przyjmowania  leków w naszym społeczeństwie – mówi dr n. farm. Magdalena Stolarczyk.