Wielka rewolucja informatyczna w polskiej ochronie zdrowia staje się faktem. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, od 1 sierpnia 2017, nakłada na placówki medyczne obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, w konsekwencji czego jednostki ochrony zdrowia zmuszone są do dostosowania procesów i narzędzi informatycznych do wymogów nakładanych przez ustawę. Termin obowiązkowego wdrożenia EDM, wydaje się odległy, biorąc jednak pod uwagę wciąż liczne bariery do pokonania, czasu pozostało niewiele.

Jako organizacja od 20 lat wspierająca procesy zarządzania w placówkach medycznych, BMM Sp. z o.o. zwraca się do przedstawicieli jednostek ochrony zdrowia z prośbą o udział w bezpłatnym badaniu, którego celem jest diagnoza stanu przygotowań jednostek ochrony zdrowia do wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. 

W ramach badania, poszukiwana jest odpowiedź na pytanie: Z jakimi problemami w bieżącej obsłudze procesów borykają się pracownicy ochrony zdrowia na co dzień i jak mogą one wpływać na uruchomienie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w 2017 roku? 

Czytaj: MZ: elektroniczna dokumentacja medyczna od 1 sierpnia 2017 >>>

- Chcemy ponadto poznać problemy, które już dzisiaj zostały rozwiązane, dzięki wdrożeniu rozwiązań informatycznych, po to, aby zebrane doświadczenia, które zostaną opisane w raporcie podsumowującym badanie, mogły wykorzystać inne podmioty – dodaje Jacek Wach, Kierownik Działu Marketingu w BMM Sp. z o.o. 

Aby wziąć udział w II etapie badania należy uzupełnić ankietę internetową dostępną na: http://app.getresponse.com

Udział w drugim etapie badania jest w pełni anonimowy.

Patronat nad badaniem sprawują: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marszałek Województwa Lubelskiego,  Prezydent Miasta Rzeszowa, Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka, Klaster IT, IPMA Polska, Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań, REQ Magazyn, Nowe Technologie IT w Ochronie Zdrowia, Medycyna Praktyczna oraz portale: System Ochrony Zdrowia, zdrowie.abc.com.pl