Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z 17 maja 2017 roku w sprawie rtęci określa zarówno krótko-, jak i długoterminowe środki mające na celu zmniejszenie zużycia amalgamatu dentystycznego i związanych z nimi zanieczyszczeń.

Środki te obejmują:

– zakaz używania amalgamatu w odniesieniu do tych kategorii osób, które są szczególnie narażone na toksyczny wpływ rtęci (kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci poniżej 15. roku życia);

– zakaz stosowania przez lekarzy dentystów rtęci w formie niekapsułkowanej;

– obowiązek wyposażenia gabinetów dentystycznych w separatory amalgamatu w celu zapobieżenia odprowadzania amalgamatu do systemów kanalizacyjnych i wodnych.

Poszczególne środki wprowadzane są w życie z różnymi datami. Do 2030 roku UE chce, aby rtęć na dobre zniknęła z gabinetów dentystycznych.

Poza wykorzystywaniem rtęci w stomatologii nowe przepisy wprowadzają również zakazy i ograniczenia w następujących dziedzinach:

– przywóz rtęci metalicznej,

– wywóz produktów rtęciowych,

– dotychczasowe zastosowanie rtęci w procesach przemysłowych,

– nowe zastosowania rtęci w produktach i procesach oraz

– tradycyjne wydobycie i przetwarzanie złota na małą skalę (rzemieślnicze).

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku.

 

Źrodło: Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP