Rzecznik Praw Pacjenta powrócił do problemu pobieraniu przez szpitale opłat za energię elektryczną.
Krystyna Kozłowska zwróciła się do pacjentów z prośbą o zgłaszanie sygnałów dotyczących pobierania przez szpitale opłat za energię elektryczną (wynikające z używania w trakcie hospitalizacji np. czajników czy ładowarek do telefonów komórkowych).
Rzecznik wyjaśnia, że „pobieranie opłat w tej kwestii stoi w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa”. Powołuje się na opinie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędu Regulacji Energetyki. Ten pierwszy stwierdził, że „korzystanie z energii elektrycznej w szpitalu mieści się w pojęciu zakwaterowania, które z kolei jest świadczeniem towarzyszącym, finansowanym przez Fundusz”. Z opinii URE wynika natomiast, że „szpitale nie mogą pobierać od pacjentów opłat za korzystanie z energii elektrycznej (ponieważ ani nie mają koncesji na obrót tą energią, ani nie są w stanie prawidłowo naliczyć opłat za prąd faktycznie zużyty przez poszczególnych pacjentów)”.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 9 grudnia 2011 r.

Data publikacji: 12 grudnia 2011 r.