Może dotyczyć to na przykład osób po próbach samobójczych. Na praktyki te zwrócili uwagę przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji podczas wizytacji prewencyjnych dokonywanych w pomieszczeniach Policji dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia  

Przeprowadzenie badania lekarskiego ma na celu ustalenie, czy istnieją przeciwwskazania do pobytu takiej osoby w pomieszczeniach Policji dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Wynika to z przepisów rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 13 września 2012 roku. 

Jednak, jak podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich, w przypadku niewłaściwej diagnozy dokonanej przez lekarza innej specjalizacji aniżeli psychiatria, może wystąpić zagrożenie zdrowia, a nawet życia osób zatrzymanych. Zbadanie osoby z zaburzeniami psychicznymi przez lekarza psychiatrę jest istotne również dlatego, że nagłe pogorszenie się stanu zdrowia takiej osoby, związane z podjętą podczas pobytu w jednostce Policji próbą samobójczą lub samookaleczeniem zawsze będzie wymagało wyjaśnienia przez władze publiczne. 

Czytaj: ETPCz: przymusowe badanie psychiatryczne naruszyło prawa podstawowe>>>

Rzecznik podkreśla w komunikacie, powołując się na Konwencję o ochronie praw człowieka i wolności podstawowych, że „władze mają obowiązek chronić zdrowie osób umieszczonych w areszcie policyjnym albo zatrzymanych i znajdujących się w rękach funkcjonariuszy państwa”.

Dowiedz się więcej z książki
Pozycja prawna oskarżonego z zaburzeniami psychicznymi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł