Rzecznik wystąpił w tej sprawie wcześniej do ministra zdrowia, który wskazał, że na etapie prac nad projektem ustawy zarówno Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jak i Rzecznik Praw Pacjenta nie zgłosili żadnych uwag. 

Minister poinformował też, że przesyłanie recept drogą mailową jest rozwiązaniem fakultatywnym, z którego pacjent może skorzystać, natomiast zasady wystawienia recepty w postaci elektronicznej zostaną dopiero uregulowane w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne.

„W związku z tym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.), zwracam się do Pani Inspektor z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska na temat wprowadzonych rozwiązań. W mojej ocenie, w piśmie Ministra Zdrowia nie wskazano w sposób wyczerpujący, jakie były przyczyny rozróżnienia danych o recepcie w przypadku  informacji przesyłanych pacjentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem wiadomości tekstowej, a takie rozróżnienie wynika z art. 96b ust. 2 Prawa farmaceutycznego” – czytamy w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dowiedz się więcej z książki
MERITUM Prawo farmaceutyczne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

Żeby widzieć komentarze musisz:

  • być zalogowanym do Facebooka
  • mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
  • korzystać z przeglądarki Chrome