Rozważenia wymaga również kwestia opracowania standardów postępowania w przypadku świadczeń z ograniczoną dostępnością, co mogłoby wpłynąć na dookreślenie zasad dostępności i usprawnienie prowadzenia kolejek na tego rodzaju świadczenia – podkreśla Rzecznik.

Z informacji przekazanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia według stanu na koniec grudnia 2016 roku, oraz analizy danych z roku 2017 wynika, że najdłuższy czas oczekiwania do wybranych spośród komórek organizacyjnych z największą w skali kraju liczbą osób oczekujących odnotowano między innymi do poradni okulistycznych.

W rezultacie ograniczona dostępność do tzw. operacji soczewki w Polsce sprzyja korzystaniu przez obywateli z leczenia zagranicznego. Przepisy dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej wprowadzone do polskich przepisów zapewniły pacjentom prawo do otrzymania od Narodowego Funduszu Zdrowia zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, będących świadczeniami gwarantowanymi, udzielonych na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Rzecznik wskazuje, że na podstawie danych przedstawionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia można wywnioskować, że zwiększa się liczba wniosków składanych o zwrot kosztów na zabiegi w zakresie soczewki - zaćmy oraz wzrost kosztów udzielonych świadczeń. Wzrost zapotrzebowania na świadczenia w zakresie okulistyki wiąże się ze starzeniem się społeczeństwa i rosnącym udziałem pacjentów powyżej 65 roku życia.

Prognozowane dane pozwalają stwierdzić, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat zmiany demograficzne w Polsce zwiększą zapotrzebowanie na świadczenia szpitalne starszej części populacji w zakresie okulistyki – alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Źródło: www.rpo.gov.pl