Kozłowska podkreśliła, że w imieniu pacjenta zgłoszenia może dokonać także jego przedstawiciel ustawowy bądź opiekun. Niepożądane działania leków można zgłaszać również do osób wykonujących zawód medyczny i podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.

RPP przypomniała, że taką możliwość wprowadziła nowelizacja Prawa farmaceutycznego, która weszła w życie 25 listopada. Informacje o niepożądanych działaniach leków można znaleźć na stronie http://dzialanianiepozadane.urpl.gov.pl.

Nowela Prawa farmaceutycznego dostosowuje polskie przepisy do prawa Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania mają zmniejszyć liczbę powikłań polekowych oraz zgonów spowodowanych niepożądanym działaniem medykamentów. Średnia wykrywalność przypadków niepożądanych działań produktów leczniczych docelowo - do 2022 r. - ma wzrosnąć z ok. 3 tys. do ok. 20 tys. rocznie.

Dzięki nowelizacji informacje o niepożądanym działaniu produktu leczniczego uzyskane od pacjentów będą mogli przekazywać do Urzędu ratownicy medyczni, pielęgniarki, położne, felczerzy, diagności laboratoryjni, technicy farmaceutyczni uprawnieni do wykonywania czynności fachowych w aptece. Do tej pory taki obowiązek mieli lekarze, lekarze dentyści oraz farmaceuci dysponujący informacją o przekazanych niepożądanych działaniach leków.

Wprowadzenie do polskiego prawa regulacji usprawniających monitorowanie niepożądanych skutków użycia niektórych produktów leczniczych jest efektem wdrożenia dyrektywy 2010/84/UE i ma związek z raportem dla Komisji Europejskiej, z którego wynika, że nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych w krajach UE jest mało efektywny. Jedną z przyczyn zgonów w państwach unijnych są powikłania po zażyciu leków.