W swoim wystąpieniu Rzecznik podkreślił, że po raz kolejny w środkach masowego przekazu pojawiły się doniesienia o obciążeniu kosztami leczenia szpitalnego ubogiego nieubezpieczonego, co spotkało się z odzewem osób deklarujących chęć zebrania prywatnych środków finansowych na jego leczenie. Takie informacje w opinii Rzecznika, budzą poważne wątpliwości co do działalności instytucji powołanych do pomocy osobom poszkodowanych, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego i wymagają pomocy w ochronie swoich praw Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o wzmożenie nadzoru nad pomocą osobom poszkodowanym w realizacji ich prawa do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

RPO wskazał przy tej okazji na wątpliwości co do konstytucyjności art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, chodzi o konstrukcję uzależnienia prawo polskich obywateli do świadczeń finansowanych ze środków publicznych od ich sytuacji materialne.

Źródło: www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl