Ministerstwo Zdrowia - na wniosek sejmowej komisji polityki senioralnej - przygotowało informację o "roli badań klinicznych w profilaktyce zdrowotnej osób starszych".
 
Badaniem klinicznym, jak wskazało ministerstwo, jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych. Celem badania może być także zidentyfikowanie działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych oraz śledzenie wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność.
 
Profilaktyka zdrowotna, to jak napisano w piśmie resortu, działania mające na celu zapobieganie chorobom poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.
- Trudno jest zatem powiązać te działania z prowadzeniem badań klinicznych produktów leczniczych - wskazano w dokumencie.
 
Oceniono w nim, że możliwe jest prowadzenie badań obserwacyjnych, nieinterwencyjnych, niebędących badaniami klinicznymi, w zakresie trybu, warunków i jakości życia osób starszych w powiązaniu z profilaktyką zdrowotną, na które można pozyskiwać granty badawcze z różnych instytucji.
 
Resort zaznaczył, że abstrahując od tematyki profilaktyki zdrowotnej, należy zaznaczyć, że osoby starsze biorą udział w badaniach klinicznych produktów leczniczych, zarówno jako jedni z uczestników badań bez podziału na wiek, jak i w badaniach dedykowanych wyłącznie osobom starszym.
 
Liczba badań klinicznych w Polsce z udziałem osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) jest zróżnicowana w poszczególnych latach. W 2010 roku odnotowano 314 wniosków o rozpoczęcie badania klinicznego z ich udziałem; w 2011 roku - 345 wniosków, w 2012 roku - 334, w 2013 roku - 337, w 2014 roku - 318. W 2015 rokuwpłynęło dotychczas 89 takich wniosków.
 
Liczba badań klinicznych w Polsce wyłącznie z udziałem osób powyżej 65 lat wynosiła: w 2010 rokui - 2, w 2011 roku - 1, w 2012 roku - 1, w 2013 roku  - 7, w 2014 roku  - 2. W 2015 rokuzgłoszono 4 wnioski.
 
 
Powyższe dane pochodzą z EudraCT - europejskiej bazy danych obejmującej wszystkie badania kliniczne (oceniające produkty lecznicze), które rozpoczęto po 1 maja 2004 roku. (pap) ​