Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł uzasadnia przywrócenie stażu tym, że lekarze mogą być w pełni przygotowani do zawodu tylko przez bezpośredni kontakt z pacjentami. Nie mogą nabyć praktycznych umiejętności w centrach symulacji, które powstają na uczelniach medycznych. 

Odbyło się już w tej sprawie spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z dziekanami uczelni medycznych. Przygotowany też został wstępny projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, który zakłada przywrócenie stażu podyplomowego.

Staże lekarzy zostały zlikwidowane po to, by uzupełnić niedobory kadry medycznej. Według zmienionych  w roku 2011 przepisów lekarze kończący studia w 2018 roku nie musieliby zaliczyć rocznego stażu, aby otrzymać pozwolenie na wykonywanie zawodu. 

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł