Zgodnie z opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektem rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny zmieni się limit miejsc dla przyszłych lekarzy.

Na kierunku lekarskim proponowany limit miejsc zwiększy się o 158 miejsc: o 29 miejsc na jednolitych stacjonarnych studiach magisterskich prowadzonych w języku polskim, o 39 miejsc na jednolitych studiach magisterskich niestacjonarnych oraz o 90 miejsc na studiach prowadzonych w języku innym niż język polski. Na kierunku lekarsko-dentystycznym proponowany limit miejsc ogółem uległ zwiększeniu o 8 miejsc: o 5 miejsc na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich oraz o 3 miejsca na studiach prowadzonych w innym języku niż język polski.

Nowe limity powstały na podstawie propozycji uczelni posiadających odpowiednie uprawnienia do kształcenia na kierunkach lekarskich, przy uwzględnieniu możliwości dydaktycznych uczelni oraz zapotrzebowania na absolwentów.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK