Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia opublikowało wyniki XI edycji rankingu „Bezpieczny szpital”. Na pierwszym miejscu znalazły się: Pleszewskie Centrum Medyczne, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich oraz Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

Placówka w Pleszewie okazała się najlepsza w kategorii „szpitale zabiegowe wielospecjalistyczne”. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajął Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, trzecie – Szpital Miedziowego Centrum Zdrowia z Lubina. W tej kategorii ujęto 100 szpitali.

Centrum Leczenia Oparzeń to pierwsza placówka na liście szpitali zabiegowych monospecjalistycznych, gdzie wybrano 14 najlepszych. Na kolejnych miejscach znalazły się: Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet z Wrocławia oraz Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej z Piekar Śląskich.

Szpital z Olsztyna zajął pierwsze miejsce w kategorii „szpitale niezabiegowe”. Drugie miejsce w tej kategorii przypadło Szpitalowi Chorób Płuc im. Rafała Chylińskiego z Łodzi, trzecie – Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Neuropsychiatrycznemu z Opola. W tej kategorii wyróżniono 10 placówek.

W rankingu oceniane były budynki szpitala, zarządzanie majątkiem, zasilanie w media i instalacje, blok operacyjny, system sterylizacji, diagnostyka, systemy informatyczne, polityka lekowa. Pod uwagę brane były także certyfikaty, komfort pobytu pacjenta, zdarzenia i skargi, finanse oraz personel placówki i jego kwalifikacje.

Aby znaleźć się w zestawieniu rankingowym szpital musiał uzyskać co najmniej tyle punktów, co 100 szpital "Złotej setki", czyli 741. Nie dotyczyło to szpitali niezabiegowych, gdzie opublikowano pierwszą dziesiątkę. Na rozesłaną ankietę odpowiedziały 243 szpitale.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: www.cmj.org.pl

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.cmj.org.pl, stan z dnia 3 listopada 2014 r.