Według szacunków, rocznie Radomskie Centrum Onkologii jest w stanie przyjąć na leczenie  w ramach radioterapii, brachyterapii i chemioterapii w trybie ambulatoryjnym 2 tysiące pacjentów. W tej chwili na zabiegi z tego zakresu w placówce oczekuje się kilka dni.

Placówka dysponuje oddziałami: onkologii, radioterapii, chirurgii onkologicznej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz dziennym oddziałem chemioterapii z 15 stanowiskami do podawania systemowego leczenia przeciwnowotworowego.

W centrum są leczone między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, nowotwory głowy i szyi, nowotwory układu moczowego, prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu.

Radomskie Centrum Onkologii posiada OIOM, dwie sale operacyjne, USG z wszystkimi niezbędnymi głowicami, pracownię endoskopii przewodu pokarmowego. Centrum dysponuje nowoczesną bazą diagnostyczną: PET/CT (CT 64 - rzędowy), tomograf komputerowy (16 - rzędowy), rezonans magnetyczny, mammograf, aparat do biopsji stereotaktycznej piersi.

Zakład Teleradioterapii Radomskiego Centrum Onkologii dysponuje trzema najnowocześniejszymi przyśpieszaczami liniowymi oraz dwoma nowoczesnymi aparatami HDR do prowadzenia radioterapii śródtkankowej.

Źródło: www.onkologiaradom.pl