Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają 11 mln zł dofinansowania. Umowy w tej sprawie zostały już podpisane.

W Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej dzięki wsparciu ze środków unijnych system informatyczny dostosowany zostanie do wdrożenia e-usług dla pacjentów, pracowników i kontrahentów. System zostanie rozbudowany w części medycznej i administracyjno-zarządczej. Ułatwi to pacjentom kontakt ze szpitalem, dzięki e-usługom wiele spraw będą mogli załatwić drogą elektroniczną.

Kadra zarządzająca placówki będzie mogła sprawnie monitorować stan finansów i ponoszone koszty. Szpital kupi infokioski, serwery, sprzęt komputerowy, kolektory danych, skanery, drukarki oraz niezbędne oprogramowania.

W wyniku realizacji projektu powstanie Elektroniczny Portal Pacjenta, a w ramach niego: e-rejestracja, e-wyniki, e-konsultacje, e-depozyty, e-administracja i usługi telemedyczne. Usprawni to organizację wewnętrzną szpitala oraz obsługę pacjentów. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z radomskim Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Sp z o.o. oraz Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego. Wartość projektu to  2,5 mln zł, dofinansowanie wyniesie 2 mln zł.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Natomiast w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym w drugiej połowie 2019 roku powstanie platforma świadczenia e-usług oraz system Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Uruchomiony zostanie też portal e-pacjent, który obejmie między innymi e-rejestrację, e-powiadomienia czy e-terminarz zapewniające bezpieczeństwo przesyłania informacji.

Placówka kupi sprzęt komputerowy, serwery i oprogramowanie. Przeprowadzi też szkolenia personelu i dostosuje pomieszczenia do nowych potrzeb informatycznych.

Projekt kosztuje ponad 11 mln zł, a dofinansowanie to prawie 9 mln zł. Dzięki jego realizacji zwiększy się dostępność, stopień wykorzystania i jakość usług świadczonych przez szpital.

Partnerami projektu są: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku oraz Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach.

Źródło: www.mazovia.pl

 [-OFERTA_HTML-]