Rada podejmie również decyzje odnośnie:

- oceny leku Iressa (gefitynib) we wskazaniu leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca gefitynibem

- oceny leku Votrient (pazopanib) we wskazaniu leczenie mięsaków tkanek miękkich

- oceny leku Dysport we wskazaniu w ramach programu lekowego „Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A

- zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Rehabilitacja pacjenta po udarze mózgu ze spastycznością kończyny górnej leczoną miejscowym podaniem toksyny botulinowej (…)”, jako świadczenia gwarantowanego

- oceny leku Vetira (levetiracetam) we wskazaniu padaczka lub monoterapia napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 16 lat 
z nowo rozpoznaną padaczką

- oceny leku Vpriv (welagluceraza alfa) we wskazaniu: w ramach programu lekowego – „Leczenie choroby Gauchera typu I preparatem Welagluceraza Alfa”

- zasadności wydawania zgód na refundację leku Idebenonum, Mnesis (idebenonum) we wskazaniu: zespół MERRF

Źródło: www.atom.gov.pl