Rada Przejrzystości uznała za zasadne finansowanie ze środków publicznych preparatu Myocet (doxorubicin), EAN 5909990213559, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego tj. w leczeniu chłoniaków.


Źródło: www.aotm.gov.pl