Poza tym Rada Przejrzystości przygotuje również opinię na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego. 

Ocenione zostaną trzy programy: Profilaktyczny program zapobiegania negatywnym skutkom nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV-VI realizowany w gminach: Trawniki, Piaski, Mełgiew i Rybczewice w latach 2016-2017, Program profilaktyki otyłości i wad postawy wśród dzieci Miasta Jastrzębie-Zdrój” oraz Kropla zdrowia dla seniora - aktywizacja osób w wieku 60+ na lata 2016-2018  (miasto Radom).