Rada przygotuje stanowiska w sprawie leków zawierających substancje czynne: chloroquinum stosowany w chorobie chorobach autoimmunizacyjnych inne niż określone w ChPL; porfiria skórna późna, metforminum stosowanego w zespołach insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy; oraz w zespole policystycznych jajników, a także zawierających substancję venlafaxinum, stosowanych w bólowej polineuropatii cukrzycowej.

Czytaj: Refundacja leku na nadciśnienie płucne pod warunkiem obniżenia kosztu terapii >>>

Rada przygotuje także opinie na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego. Zaopiniowane zostaną następujce programy:
1) „Pilotażowy Program wykrywania zakażeń WZW C wśród mieszkańców miasta Rzeszowa";
2) „Zdrowotny program edukacyjny z zakresu zapobiegania otyłości wśród dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia na rok 2015"; (miasto Otwock);
3) „Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania"; (miasto Józefów);
4) „Program zdrowotny na lata 2015-2016 dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Szczytniki przeciwko bakteriom pneumokokowym";
5) „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie miasta Mielca na lata 2015-2016";
6) „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2013 roku z terenu Gminy Sieroszewice";
7) „Zapobieganie zakażeniom pneumokokowym u dzieci w wieku od 7 miesięcy do 3 lat z rodzin wielodzietnych, zamieszkałych we Wrocławiu";
8) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom skierowany do dzieci urodzonych w 2014 roku z terenu miasta Żary";
9) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom skierowany do dzieci urodzonych w 2013 roku z terenu miasta Żary";
10) „Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Oleśnicy w wieku 65+";
11) „Szczepienia ochronne przeciw grypie"; (gmina Sulmierzyce);
12) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary";
13) „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców powyżej 50 roku życia z terenu Gminy Miejskiej Legionowo";
14) „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia na lata 2015-2017"; (gmina Kwidzyn);
15) „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2020";
16) „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018";
17) „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów";
18) „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego" (miasto Łaziska Górne);
19) „Wałbrzyski program profilaktycznej opieki stomatologicznej, zapobiegający rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na lata 2015-2017";
20) „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Kolsko";
21) „Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) dla mieszkańców województwa lubuskiego".