12 marca 2015 r. odbędzie się 7 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane opinie na temat zasadności objęcia refundacją leków stosowanych w chorobach autoimmunizacyjnych, w zespole policystycznych jajników i w polineuropatii cukrzycowej.

Rada przygotuje stanowiska w sprawie leków zawierających substancje czynne: chloroquinum stosowany w chorobach autoimmunizacyjnych inne niż określone w ChPL; porfiria skórna późna, metforminum stosowanego w zespołach insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy; oraz w zespole policystycznych jajników, a także zawierających substancję venlafaxinum, stosowanych w bólowej polineuropatii cukrzycowej.

Rada przygotuje także opinie na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego. Zaopiniowane zostaną następujące programy:

1) „Pilotażowy Program wykrywania zakażeń WZW C wśród mieszkańców miasta Rzeszowa”;

2) „Zdrowotny program edukacyjny z zakresu zapobiegania otyłości wśród dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia na rok 2015”; (miasto Otwock);

3) „Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania”; (miasto Józefów);

4) „Program zdrowotny na lata 2015-2016 dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Szczytniki przeciwko bakteriom pneumokokowym”;

5) „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie miasta Mielca na lata 2015-2016”;

6) „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2013 roku z terenu Gminy Sieroszewice”;

7) „Zapobieganie zakażeniom pneumokokowym u dzieci w wieku od 7 miesięcy do 3 lat z rodzin wielodzietnych, zamieszkałych we Wrocławiu”;

8) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom skierowany do dzieci urodzonych w 2014 roku z terenu miasta Żary”;

9) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom skierowany do dzieci urodzonych w 2013 roku z terenu miasta Żary”;

10) „Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Oleśnicy w wieku 65+";

11) „Szczepienia ochronne przeciw grypie”; (gmina Sulmierzyce);

12) „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary”;

13) „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców powyżej 50 roku życia z terenu Gminy Miejskiej Legionowo”;

14) „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia na lata 2015-2017”; (gmina Kwidzyn);

15) „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2020”;

16) „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018”;

17) „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów”;

18) „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego” (miasto Łaziska Górne);

19) „Wałbrzyski program profilaktycznej opieki stomatologicznej, zapobiegający rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na lata 2015-2017”;

20) „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Kolsko”;

21) „Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) dla mieszkańców województwa lubuskiego”.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 12 marca 2015 r.