Rada przygotowuje stanowisko w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu albo cewki moczowej", jako świadczenia gwarantowanego. Jest ono stosowane w przypadkach pourazowego lub pozapalnego zwężenia cewki moczowej czy innego zwężenia cewki moczowej, a także w przypadkach złośliwego nowotworu gruczołu krokowego, rozrostu gruczołu korkowego, schorzeń moczowodu i nerek.

Rada wyda także opinię w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie raka stercza skupioną wiązką ultradźwiękową (HIFU)", jako świadczenia gwarantowanego oraz w sprawie oceny leku Tecfidera (fumaran dimetylu) stosowanego w leczeniu stwardnienia rozsianego u dorosłych pacjentów w ramach programu lekowego.

Czytaj: Lekarze: rak prostaty będzie w Polsce nowocześnie leczony >>>

Przygotowana zostanie także opinia na temat zasadności finansowania ze środków publicznych leku Evoltra (clofarabinum), stosowanego w leczeniu ostrej białaczki szpikowej u dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, u których zdiagnozowano pierwotnie oporną ostrą białaczkę szpikową lub jej pierwszą wznowę oporną na leczenie II linii oraz dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono drugą wznowę ostrej białaczki szpikowej – w katalogu substancji stosowanych w ramach chemioterapii.

Opinia Rady będzie też dotyczyła zasadności finansowania ze środków publicznych leku Evoltra (clofarabinum), stosowanego w przypadku histiocytozy z komórek Langerhansa niesklasyfikowanej gdzie indziej w trzeciej linii leczenia – w katalogu substancji stosowanych w ramach chemioterapii. 

Rada wyda także opinie w sprawie projektów programów zdrowotnych jednostek samorządu terytorialnego. Zaopiniowane zostaną następujące projekty:
- „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób urodzonych do dnia 31 grudnia 1949 roku prowadzonych na terenie gminy Stare Juchy w roku 2014"
- „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców gminy Trzebnica po 70-tym roku życia na lata 2014-2017"
- „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie po 65 roku życia mieszkańców Gminy Boguchwała"