Rada przygotuje także opinię na temat projektu programu polityki zdrowotnej współfinansowanego ze środków unijnych w ramach EFS: „Ogólnopolski Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie depresji”, przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Podczas spotkania zostaną także przygotowane opinie na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego. Zostaną ocenione następujące projekty:
„Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5-lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2016-2018”,
„Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”,
„Program profilaktyczny zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Darłowo na lata 2018-2020”,
„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dla gminy Ornontowice na lata 2017-2022”.

Źródło: www.aotm.gov.pl